Psihologijska Obrada

PSIHOLOGIJSKA OBRADA

PRUŽAMO

uslugu psihologijske obrade Vaših potencijalnih zaposlenika kako bismo Vam pomogli da ustanovite da li njihov profil odgovara zahtjevima koje tražite za određeno radno mjesto. Naš tim stručnjaka pružit će Vam cjelovitu sliku profila kandidata, vodeći računa da li njegova znanja i vještine zadovoljavaju Vaše zahtjeve, s naglaskom na procjenu stupnja njegove motiviranosti za posao u Vašem okruženju, koja je važan faktor za uspješan rad.


April 4, 2018